Kalite Politikamız

Işın Çelik TKY (Toplam Kalite Yönetimi) modeliyle inşa edilmiş kalite politikasını genel olarak 4 ana başlık altında çerçevelemiştir:

 

Satış Öncesi Hizmet Kalitesi
Özel proje ve tasarımlar için en önemli konu satış öncesi hizmetlerdir. Zira üretilecek ürünün üretim, tasarım, malzeme ve sair özellikleri konusunda verilecek doğru ve yerinde kararlar hem estetiği hem de dayanıklılığı doğrudan etkilemektedir. Toplam kalite çıtasını yüksek tutmak için satış öncesi bilgi paylaşımı ve yönlendirmelere özellikle önem veriyor ve gerekli paylaşımları yaparak müşterimiz ile birlikte karar alıyoruz.
Ayrıca, bu aşamada termin süreleri konusunda da açık ve kesin bilgiler verilmektedir. Gerçeklikten uzak termin taahhüdü özellikle kaçındığımız bir kalite standardıdır.

Ürün Kalitesi
TKY (Toplam Kalite Yönetimi) modelimizde ürün kalitesini sürdürülebilir kılmak ve ürün estetiğini muhafaza etmek için üretim faaliyetleri iki ana başlık halinde değerlendirilmektedir:
– Hammadde ve Malzeme Kalitesi
Üretimde kullanılacak hammadde ve malzemelerin kalitesi ve cinsleri hakkında Satış Öncesi Hizmetler aşamasında karar verilmektedir. Bu kararlar doğrultusunda istenilen kalitede hammadde ve malzeme kullanılmaktadır.
– İşçilik ve Diğer Üretim Kalitesi
Işın Çelik mutfağı olan bu aşamada titiz bir üretim yolu takip edilmektedir. Gerekli her işlem sonunda kalite kontrolleri yapılarak ürün montaj ve kullanımında karşılaşılması muhtemel sorunlar üretim bandında çözümlenmektedir.

Ürünlerimiz 302 ve 304 Paslanmaz Kalite Standartlarına uygun üretilmektedir. Ürünlerimizin tamamı sertifikalıdır.

Ürün Teslimi
Özel proje üreticilerinin taşıdıkları yüksek risk siparişlerinin zamanında, istenilen kalitede ve eksiksiz olarak teslim edilmemesidir.
Işın Çelik, toplam kalitesi bu üç unsurun birleşimi ile şekillenmektedir.
Ürün teslimleri sipariş ile belirlenen şekil, adet ve terminde gerçekleşmektedir.

Satış Sonrası Hizmet Kalitesi
Satış sonrası hizmetler teslim edilen ürünün arzu edilen kullanım özelliklerini sağlayana kadar devam etmektedir. Bu süreç içinde estetik kaygılardan kesinlikle feragat edilmeden çözümler üretilir.